Dropdowns

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes  (Wren)  Läs mer om gärdsmyg i bloggen Skådardagar

Gärdsmyg (Wren), Gislövshammar, Skåne

Gislövshammar, Skåne, 12/10/2014

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park

Billdals park, södra Göteborg, 14/04/2013

Gärdsmyg (Wren)

Haga Kile, söder Göteborg, 27/10/2009

Gärdsmyg (Wren)

Stora Amundön, söder Göteborg, 16/03/2008