Vadare (Shorebirds)

Strandskator (Oystercatchers)

Pipare och vipor (Plovers, Lapwing etc.)

Ökenpipare

Beckasiner och morkulla (Snipes etc.)

Spovar (Curlews)

Storsnäppor (Sandpipers)

Större gulbena (Greater Yellowlegs)

Småvadare (Sandpipers)

Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

Simsnäppor (Phalaropes)

Skärfläcka, tjockfot och styltlöpare (Stilts and Avocets)