Vadare (Shorebirds)

Strandskator (Oystercatchers)

Pipare och vipor (Plovers, Lapwing etc.)

Beckasiner och morkulla (Snipes etc.)

Spovar (Curlews)

Storsnäppor (Sandpipers)

Större gulbena (Greater Yellowlegs)

Småvadare (Sandpipers)

Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

Simsnäppor (Phalaropes)

Skärfläcka, tjockfot och styltlöpare (Stilts and Avocets)