Vadare (Shorebirds)

Strandskator (Oystercatchers)

Pipare och vipor (Plovers, Lapwing etc.)

Fjällpipare (Eurasian Dotterel) Ökenpipare

Beckasiner och morkulla (Snipes etc.)

Beckasisnäppor (Dowitcher)

Större beckasinsnäppa (Long-billed Dowitcher)

Spovar (Curlews)

Storsnäppor (Sandpipers)

Större gulbena (Greater Yellowlegs)

Småvadare (Sandpipers)

Skärsnäppa (Purple Sandpiper)

Simsnäppor (Phalaropes)

Skärfläcka, tjockfot och styltlöpare (Stilts and Avocets)