Rörsångare (Reed Warbler)

Rörsångare vid Skintebo hamn söder Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 06/06/2018
Rörsångare (Reed Warbler), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 14/09/2013
Rörsångare (Reed Warbler), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 06/05/2008

Rörsångare (Reed Warbler), Cavallino, Italien

Rörsångare (Reed Warbler), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 03/07/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg
Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg, 06/06/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Skintebo hamn, söder om Göteborg
Skintebo hamn, söder om Göteborg, 27/05/2007
Rörsångare (Reed Warbler), Amundövik, söder om Göteborg
Amundövik, söder Göteborg, 24/06/2006