Rovfåglar (Raptors)

Gamar (Vultures)

Örnar (Eagles)

Glador, kärrhökar och fiskgjuse (Kites, Harriers and Osprey)

Vråkar (Buzzards)

Hökar (Hawks)

Falkar (Falcons)