Småtärna (Little Tern)

Småtärna heter Sterna albifrons på latin. Släktnamnet Sterna är en latinisering av de frisiska ordet ”stirn” som ursprungligen torde vara ljudhärmande. Artnamnet albifrons betyder ”vitpannad”. Småtärna är vår minsta tärna. I storlek 21-25 cm med vingspann 41-47 cm. Gul näbb med svart spets. Svart hjässa med en vit kil mellan näbbroten och ögonen. Häckar i södra Sverige.

Småtärna (Little Tern), Ölands Södra Udde, Öland

Småtärna (Little Tern), Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland, 28/05/2017
Småtärna (Little Tern), Sebybadet, Öland
Sebybadet, Öland, 21/07/2015
Småtärna (Little Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 28/05/2014

Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland

Småtärna (Little Tern), Stenåsabadet, Öland
Stenåsabadet, Öland, 27/05/2013
Småtärna (Little Tern), Västerstadsviken, Öland
Västerstadsviken, Öland, 21/05/2011
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 02/07/2007
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 30/06/2007
Småtärna (Little Tern), Cavallino, Italien
Cavallino, Italien, 25/06/2007