Lommar – Storkar (Loons-Storks)

Lommar (Loons)

Doppingar (Grebes)

Stormfåglar, liror och havssulor (Fulmars, Shearwaters and Gannets)

Skarvar (Cormorants)

Storkar, hägrar ibisar och flamingos (Storks, Herons, Ibises and Flamingos)