Gärdsmyg (Wren)

Gärdsmyg (Wren) vid Ölands Södra Udde, Öland
Ölands Södra Udde, Öland 07/10/2018
Gärdsmyg (Wren), Gislövshammar, Skåne
Gislövshammar, Skåne, 12/10/2014

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park söder om Göteborg

Gärdsmyg (Wren), Billdals Park söder om Göteborg
Billdals park, söder om Göteborg, 14/04/2013
Gärdsmyg (Wren), Haga Kile söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 27/10/2009
Gärdsmyg (Wren), Stora Amundö söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 16/03/2008