Lärkor-Järnsparvar (Larks-Accentors)

Lärkor (Larks)

Svalor (Swallows)

Ärlor och piplärkor (Wagtails and pipits)

Skärpiplärka (Rock Pipit)

Gärdsmyg, sidensvans mm (Waxwing, wren etc)

Järnsparvar (Accentors)