Stenknäck (Hawfinch)

Stenknäck heter Cocothraustes cocothraustes på latin. Det är egentligen grekiska och betyder kärnknäckare. Omisskännlig, en ganska stor fink med helt egna proportioner med sitt stora huvud och sin kraftiga näbb. Näbben är mörkt blygrå under sommaren och ljusbeige vintertid. I flykten ses ett kraftigt vitt band på de mörkt bläckskimrande vingarna.

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered
Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered
Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered

Stenknäck (Hawfinch), Högen, Kållered
Högen, Kållered, 29/01/2017
Stenknäck (Hawfinch), Nygårdsskolan, Skintebo
Nygårdsskolan, Skintebo, 01/01/2017