Höns-Trappar (Grouse-Bustard)

Skogshöns (Grouse)

Tjäder

Fälthöns (Partridges, quails and pheasant)

FasanRapphöna

Sumphöns (Rails)

KamsothönaPurpurhönaRörhönaSothönaVattenrall

Tranor (Cranes)

PrärietranaTrana

Trappar (Bustards)

Småtrapp