Törnskata (Red-backed Shrike)

Törnskata (Red-backed Shrike) vid södra Södra Lundspetsen vid Ottenby, Öland
Södra Södra Lundspetsen vid Ottenby, Öland 10/05/2018
Törnskata (Red-backed Shrike), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 02/08/2016
Törnskata (Red-backed Shrike), Morups Tånge, Halland
Morups Tånge, Halland, 03/08/2015
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, södra Öland, 21/07/2015
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, södra Öland, 03/08/2011
Törnskata (Red-backed Shrike), Fyrvägen Ottenby, Öland
Fyrvägen Ottenby, södra Öland, 02/08/2011

Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland
Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland

Törnskata (Red-backed Shrike), Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, Öland
Tvärvägen Näsby-Parbo Äng, södra Öland, 01/07/2010
Törnskata (Red-backed Shrike), Södra Lunden, Ottenby, Öland
Södra Lunden, Ottenby, Öland 05/08/2009

Törnskata (Red-backed Shrike), Haga Kile, söder om Göteborg

Törnskata (Red-backed Shrike), Haga Kile, söder om Göteborg
Haga Kile, söder om Göteborg, 30/05/2007