Vigg (Tufted Duck)

Vigg (Tufted Duck), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg 22/04/2017
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 08/02/2015

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 22/11/2014
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 03/02/2013

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg

Vigg (Tufted Duck), Säveåns mynning, Göteborg
Säveåns mynning, Göteborg 13/02/2011
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 23/05/2009

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön

Vigg (Tufted Duck), Fågeltornet, Hornborgasjön
Fågeltornet, Hornborgasjön 16/05/2007