Småskrake (Red-breasted Merganser)

Småskrake (Red-brested Merganser) vid Ölands Södra Udde
Ölands Södra Udde 10/07/2018
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 25/06/2011
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder om Göteborg, 23/04/2009
Småskrake (Red-breasted Merganser), Hovås Golfbanedamm (havet), söder om Göteborg
Hovås Golfbanedamm, söder om Göteborg (havet) 08/05/2008
Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 22/07/2007

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg

Småskrake (Red-breasted Merganser), Stora Amundö, söder om Göteborg
Stora Amundö, söder Göteborg, 07/05/2007