Änder (Ducks)

Simänder (Marsh Ducks)

<BläsandSnatterandKrickaGräsandMarmorandStjärtandBlåvingad årtaÅrtaSkedandSvartand

Dykänder (Diving Ducks)

Rödhuvad dykandBergandBrunandRingandViggEjderPraktejderAlfågelSjöorreSvärtaKnipa

Skrakar (Mergansers)

KamskrakeSalskrakeSmåskrakeStorskrake