Fågelarter 2018

Slaguggla nära Mossbodarna, BorlängeBerglärka (Horned Lark) vid Morups Tånge i Halland Ormvråk vid Stafsinge i Halland Större gulbena vid Stora AmundöSkäggmes vid Askimsbadet söder om GöteborgTornfalk (Common Kestrel) vid Björkäng, HallandStrömstare (White-throated Dipper) vid Grevdämmet i MöndalSkärsnäppa (Purple Sandpiper) vid Morups Tånge i HallandBläsgås (White-fronted Goose) vid Välen i GöteborgVarfågel (Great Grey Shrike) vid Torslandaviken utanför GöteborgHavsörn (White-tailed Eagle) vid Lagaoset, HallandAlfågel (Long-tailed Duck) vid Kåseberga, SkåneRöd glada (Red Kite) vid Svinholmen, KungsbackaKorp (Raven) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, HallandVitsjärnig blåhake (White-spotted Bluethroat) vid Hjälms våtmark utanför Kungsbacka, HallandKustlabbHavssula (Gannet)StorlomJorduggla (Short-eared Owl)Korp (Raven)TörnskataVit stork (White Stork)Gulärla (Yellow Wagtail)
Dvärgmås (Little Gull)Brushane (Ruff)Ladusvala (Barn Swallow)RödspovSilvertärnaSnatterandStrandskata (Oystercatcher)Stäpphök (Pallid Harrier)Blåhake (Bluethroat)Svart rödstjärt (Black Restart)Skräntärna (Caspian Tern)Rödbena
SånglärkaStorspov (Curlew)Skärpiplärka (Rock Pipit)Svarthakad buskskvätta (Stonechat)Rödstrupig sångare (Subalpine Warbler)Ängspiplärka (Meadow Pipit)GröngölingSävsparv (Reed Bunting)Kricka (Teal)Praktejder (King Eider)Trädpiplärka (Tree Pipit)Svarthakad buskskvätta (Stonechat)Storskrake (Goosander)Skärfläcka (Avocet)SkäggdoppingKnölsvan RörsångareSandtärna (Gull-billed Tern)Enkelbeckasin (Common Snipe) Fiskmås (Common Gull) Kärrsnäppa (Dumlin) Kentsk tärna (Sandwich Tern) Kustlabb Ökenpipare Prutgås (Brent Goose) Rödbena Rödspov Roskarl (Turnstone) Rostand (Ruddy Shelduck) Silvertärna (Arctic Terna) Skedand (Shoveler) Småskrake Småspov Småtärna Spovsnäppa (Curlew Sandpiper) Steglits Steglits Större strandpipare Svart rödstjärt Tornseglare Törnskata Turkduva Vit stork (White Stork) Smålom (Red-throated Diver) Storlom (Black-throated Diver) Fjällpipare (Eurasian Dotterel) Lappuggla (Greaty Grey Owl) Svart stork (Black Stork)