Dropdowns

Dvärgskarv Phalacrocorax pygmaeus (Pygmy Cormorant) 

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien

Ponte Cavallino, Italien, 11/07/2008

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien

Cavallino, Italien, 06/07/2007

Dvärgskarv (Pygmy Cormorant), Cavallino, Italien

Cavallino, Italien 06/07/2006