Dropdowns

Dvärgbeckasin  Lymnocryptes minimus  (Jack Snipe)  Läs mer om enkelbeckasin i bloggen Skådardagar

Enkelbeckasin (Snipe), Stora Amundön, söder Göteborg

Enkelbeckasin (Snipe), Stora Amundön, söder Göteborg

Stora Amundön, söder Göteborg 27/04/2017