Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black kite
Munkagård, Falkenberg, Halland 03/09/2017
Brun glada (Milvus migrans) Black Kite
Stora Amundön, söder Göteborg, 24/07/2010
Bilden är fotograferad på relativt långt håll. Den ska mer ses som en dokumentationsbild av den
första bruna gladan vid Stora Amundön.

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite

Brun glada (Milvus migrans) Black Kite
Rödene, Alingsås, 15/07/2009 Bilderna är tagna på relativt långt håll.