Bläsgås – Anser albifrons – White-fronted Goose

Bläsgås (White-fronted Goose), Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland
Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland 26/03/2017

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne
Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne
Vombs ängar, Skåne 29/03/2015
Bläsgås (White-fronted Goose), Foteviken, Vellinge
Foteviken, Vellinge, Skåne 15/10/2011
Bläsgås (White-fronted Goose), Billdals Park
Billdals Park, södra Göteborg 20/01/2006
tillsammans med tundrasädgäss