Dropdowns

Bläsgås Anser albifrons  (White-fronted Goose)  Läs mer om bläsgås i bloggen Skådardagar

Bläsgås (White-fronted Goose), Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland

Källstorps Våtmark, Falkenberg, Halland 26/03/2017

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne

Bläsgås (White-fronted Goose), Vombs ängar, Skåne

Vombs ängar, Skåne 29/03/2015

Bläsgås (White-fronted Goose), Foteviken, Vellinge

Foteviken, Vellinge, Skåne 15/10/2011

Bläsgås (White-fronted Goose), Billdals Park

Billdals Park, södra Göteborg 20/01/2006

tillsammans med tundrasädgäss