Dropdowns

Ängshök Circus pygarus  (Montagu´s Harrier)  Läs mer om ängshök i bloggen Skådardagar

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, södra Öland

Hammarby, södra Öland, 26/05/2017

Ängshök (Montagu´s Harrier), Gräsgård s:n, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Gräsgård s:n, Öland

Gräsgård s:n, södra Öland, 22/07/2015

Ängshök (Montagu´s Harrier), Södra Lunden, Ottenby, Öland

Södra Lunden, Ottenby, Öland, 21/07/2015

Ängshök (Montagu´s Harrier), Frösslunda, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Frösslunda, Öland

Frösslunda, södra Öland, 21/05/2011

Ängshök (Montagu´s Harrier), Stenåsabadet, Öland

Ängshök (Montagu´s Harrier), Stenåsabadet, Öland

Stenåsabadet, södra Öland, 23/05/2010

Ängshök (Montagu´s Harrier), Hammarby, Öland

Hammarby, södra Öland, 26/05/2008